Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0103378 230g^"
 1. 1.
  ProjectBiorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost
  Project NameTN02000044
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2023 - 2028
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  Participants Šolcová
  Kaluža
  Sajfrtová
  Soukup
  Topka
  Vosátka
  Baldassarre Švecová
  Lukavský
  Přibyl
  Červený
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectBiorafinace jako oběhové technologie
  Project NameTN01000048
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2019 - 2020
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,Hudzieczek
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.,Hrouzek
  Ústav výzkumu globální změny v. v. i.
  Participants Šolcová
  Hanika
  Kaštánek
  Soukup
  Šyc
  Topka
  Hobza
  Lukavský
  Maršálek
  Vosátka
  Prášil
  Červený
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (10) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (36) - Článek v odborném časopise
  (3) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (16) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Software
  (1) - Ostatní výsledky
  (1) - Patentový dokument
  (8) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (11) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectCentrum kompetence pro výzkum biorafinací
  Project NameTE01020080
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2012 - 2019
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Šolcová
  Vosátka
  Catal.org.CAV
  References (1) - Monografie kniha jako celek
  (78) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (57) - Článek v odborném časopise
  (6) - Prototyp, funkční vzorek
  (2) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (27) - Část monografie
  (3) - Ostatní výsledky
  (8) - Patentový dokument
  (3) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (3) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectDekontaminace odpadů kombinací metod termické desorpce a katalytického spalování
  Project NameFR-TI1/059
  Grant AgencyGA MPO
  Research years2009 - 2012
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Šolcová
  Catal.org.CAV
  References (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectDifuzní koeficienty a jiné transportní charakteristiky nestandardně tvarovaných porézních nosičů a katalyzátorů
  Project NameIAA4072404
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2004 - 2008
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Šolcová
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (7) - Abstrakt
  (33) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Dizertace
  (10) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectElektrochemické odstraňování toxických kovů ze znečištěných vod
  Project NameTA04020130
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  ParticipantsKlusoň
  Šolcová
  Catal.org.CAV
  References (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  (1) - Patentový dokument
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectHierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku
  Project NameKAN400720701
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2007 - 2011
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Šolcová
  Hrabánek
  Nešpůrek
  Catal.org.CAV
  References (44) - Abstrakt
  (97) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Dizertace
  (71) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (3) - Část monografie
  (2) - Patentový dokument
  (2) - Užitný vzor, průmyslový vzor
 8. 8.
  ProjectHydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe - Environmental and Safety Aspects
  Project Name7C12017
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2012 - 2014
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Šolcová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectHydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe (2008-2010, MSM/7C)
  Project Name7C08033
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2008 - 2010
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Šolcová
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectInovativní využití hydrolyzátu z živočišných odpadů pro zvýšení kvality zemědělské půdy
  Project NameSS06020267
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2023 - 2025
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Jílková
  Šolcová
  Catal.org.CAV
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.