Search results

 1. 1.
  ProjectBiorafinace jako oběhové technologie
  Project NameTN01000048
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2019 - 2020
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,Hudzieczek
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.,Hrouzek
  Ústav výzkumu globální změny v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  Hanika
  Kaštánek
  Soukup
  Šyc
  Topka
  Hobza
  Lukavský
  Maršálek
  Vosátka
  Prášil
  Červený
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (8) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (12) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (9) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Software
  (1) - Patentový dokument
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (5) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectCentrum kompetence pro výzkum biorafinací
  Project NameTE01020080
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2012 - 2019
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  Vosátka
  Catal.org.CAV
  References (1) - Monografie kniha jako celek
  (78) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (52) - Článek v odborném časopise
  (6) - Prototyp, funkční vzorek
  (2) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (27) - Část monografie
  (3) - Ostatní výsledky
  (8) - Patentový dokument
  (4) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (3) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectDekontaminace odpadů kombinací metod termické desorpce a katalytického spalování
  Project NameFR-TI1/059
  Grant AgencyGA MPO
  Research years2009 - 2012
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  Catal.org.CAV
  References (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectDifuzní koeficienty a jiné transportní charakteristiky nestandardně tvarovaných porézních nosičů a katalyzátorů
  Project NameIAA4072404
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2004 - 2008
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (7) - Abstrakt
  (33) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Dizertace
  (10) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectElektrochemické odstraňování toxických kovů ze znečištěných vod
  Project NameTA04020130
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektuKlusoň
  Šolcová
  Catal.org.CAV
  References (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  (1) - Patentový dokument
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectHierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku
  Project NameKAN400720701
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2007 - 2011
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  Hrabánek
  Nešpůrek
  Catal.org.CAV
  References (44) - Abstrakt
  (97) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Dizertace
  (71) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (3) - Část monografie
  (2) - Patentový dokument
  (2) - Užitný vzor, průmyslový vzor
 7. 7.
  ProjectHydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe - Environmental and Safety Aspects
  Project Name7C12017
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2012 - 2014
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectHydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe (2008-2010, MSM/7C)
  Project Name7C08033
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2008 - 2010
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectKomplexní fotokatalytické procesy - Nanotechnologie pro životní prostředí
  Project NameGA104/09/0694
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2011
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Šolcová
  Cajthaml
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (25) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (16) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectNanostrukturní materiály - textura z fyzikální adsorpce
  Project NameGA104/04/0963
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2004 - 2006
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Kočiřík
  Šolcová
  Catal.org.CAV
  References (12) - Abstrakt
  (11) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Dizertace
  (11) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty