Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0103352 230g^"
 1. 1.
  ProjectČerný a elementární uhlík na dvou evropských městských stanicích - vliv místních specifik na podobnosti a rozdíly v porovnatelnosti měřících metod
  Project Name7AMB12AT021
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2012 - 2013
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Schwarz
  Catal.org.CAV
  References (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectHygroskopické vlastnosti městských a příměstských uhlíkatých aerosolů
  Project NameME 941
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2007 - 2008
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Schwarz
  Catal.org.CAV
  References (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (4) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectChemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine aerosoL
  Project NameCA16109
  Research years2017 - 2021
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Schwarz
  Notehttps://www.cost.eu/actions/CA16109/#tabs+Name:Description
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectIdentifikace zdrojů znečistění ovzduší založená na profilu organických sloučenin
  Project NameTK02010035
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2019 - 2022
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Sýkora
  Horník
  Michálková
  Pokorná
  Schwarz
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (4) - Článek v odborném časopise
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectPodobnosti a rozdíly v ultrajemném městském aerosolu v Budapešti a Praze
  Project NameMEB040916
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2009 - 2010
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Schwarz
  Catal.org.CAV
  References (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectPorovnání složení, regionálních profilů a typů zdrojů aerosolu měřených v letech 1994 a 2009 na pozaďové stanici ve střední Evropě
  Project NameGA205/09/2055
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2011
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Participants Schwarz
  Havránek
  Catal.org.CAV
  References (11) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectSnižování emisí těžkých kovů z fluidního spalování uhlí pomocí sorbentů
  Project NameGA104/00/1297
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2000 - 2002
  Grant Recipient Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Participants Schwarz
  Havránek
  Sýkorová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectUrčování zdrojů organického aerosolu pomocí dat z AMS a aethalometru
  Project NameLTC18068
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2018 - 2021
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Schwarz
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.