Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0103330 230a^"
 1. 1.
  ProjectFluidní technologie pro decentralizované energetické využití vysušených čistírenských kalů
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2023 - 2025
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Pohořelý
  Catal.org.CAV
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectFluidní technologie pro decentralizované energetické využití vysušených čistírenských kalů
  Project NameTK05020001
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2023 - 2025
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Pohořelý
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectKomplexní posouzení aplikace upravených čistírenských kalů v zemědělství s ohledem na mikropolutanty
  Project NameQK21020022
  Grant AgencyGA MZe
  Research years2021 - 2023
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Cajthaml
  Michalíková
  Semerád
  Pohořelý
  Catal.org.CAV
  References (6) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  (3) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectUtilization of biochar produced from agriculture and forest wastes to remove the residues of Chlorpyrifos and Imidacloprid from agricultural wastewater
  Project NameASRT-19-03 3333
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Research years2019 - 2020
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Pohořelý
  Catal.org.CAV
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.