Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0103176 230g^"
 1. 1.
  ProjectCentrum elektronové a fotonové optiky
  Project NameTN01000008
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2018 - 2022
  Grant Recipient Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Müllerová
  Nebesářová
  Písařík
  Honzátko
  Lédl
  Strachota
  Catal.org.CAV
  References (31) - Abstrakt
  (23) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (60) - Článek v odborném časopise
  (4) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (51) - Prototyp, funkční vzorek
  (2) - Software
  (2) - Část monografie
  (21) - Ostatní výsledky
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (7) - Výzkumná zpráva
  (7) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectNové nanokompozitní pryskyřice obsahující funkcionalizované stannoxanové nanočástice
  Project NameGAP108/11/2151
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2011 - 2014
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Strachota
  Catal.org.CAV
  References (6) - Abstrakt
  (7) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectSiOC keramická pěna z pyrolyzovaného polymerního prekurzoru jako jádro tepelně odolných sendvičových struktur
  Project NameGAP107/12/2445
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2014
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Participants Černý
  Strachota
  Chlup
  Catal.org.CAV
  References (9) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (12) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectVývoj nových typů matric odvozených z pyrolyzovaných pryskyřic pro kompozity vyztužené keramickými vlákny
  Project NameGA106/09/1101
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2011
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Černý
  Chlup
  Strachota
  Catal.org.CAV
  References (13) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (8) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.