Search results

 1. 1.
  ProjectNové nanokompozitní pryskyřice obsahující funkcionalizované stannoxanové nanočástice
  Project NameGAP108/11/2151
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2011 - 2014
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Strachota
  Catal.org.CAV
  References (6) - Abstrakt
  (6) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectSiOC keramická pěna z pyrolyzovaného polymerního prekurzoru jako jádro tepelně odolných sendvičových struktur
  Project NameGAP107/12/2445
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2014
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Černý
  Strachota
  Chlup
  Catal.org.CAV
  References (9) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (12) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectVývoj nových typů matric odvozených z pyrolyzovaných pryskyřic pro kompozity vyztužené keramickými vlákny
  Project NameGA106/09/1101
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2011
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Černý
  Chlup
  Strachota
  Catal.org.CAV
  References (13) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (8) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  FileProjekty