Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0102829 230g^"
 1. 1.
  ProjectAll-carbon platforms for highly efficient molecular wire-coupled dye-sensitized solar cells
  Project Name7E11012
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2011 - 2013
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Kavan
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectBezolovnaté perovskitové solární články s dlouhodobou stabilitou
  Project Name8F17001
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2017 - 2020
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Kavan
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectBioaktivní biokompatibilní povrchy a nové nanostrukturované kompozity pro aplikace v medicíně a farmacii
  Project NameKAN200100801
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2008 - 2012
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Nesládek
  Ledvina
  Kavan
  Catal.org.CAV
  References (56) - Abstrakt
  (10) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (98) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (4) - Část monografie
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectCentrum nanotechnologií a materiálů pro nanoelektroniku
  Project NameLC510
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2005 - 2011
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Kočka
  Kavan
  Catal.org.CAV
  References (100) - Abstrakt
  (3) - Monografie kniha jako celek
  (74) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Dizertace
  (358) - Článek v odborném časopise
  (5) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (16) - Část monografie
  (7) - Patentový dokument
  (1) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectElektrochemické vlastnosti vysoce uspořádaného oxidu titaničitého
  Project NameIAA4040804
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years1998 - 2002
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Kavan
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (12) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectElektronově selektivní mezifází použitelná pro perovskitové solární články
  Project NameGA18-08959S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2018 - 2020
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Kavan
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectInjekce elektronů do oxidických materiálů na bázi Ti(IV): Aplikace v lithiových bateriích a solárních článcích.
  Project NameLD13060
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2013 - 2016
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Kavan
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectMateriálové inženýrství okraje vodivostního pásu v oxidických polovodičích
  Project NameGA22-24138S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2022 - 2024
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Kavan
  Catal.org.CAV
  References (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectMateriálové inženýrství pro inovativní Graetzelovy solární články
  Project NameGA13-07724S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2013 - 2017
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Kavan
  Catal.org.CAV
  References (36) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (42) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectMolekuly a materiály pro život
  Project NameStrategieAV21/10
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Research years2015 - 2021
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Participants Brus
  Rypáček
  Kavan
  Hocek
  Notehttp://novinky.molekulyamaterialy.cz/
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (4) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
  (37) - Článek v odborném časopise
  (3) - Článek v novinách
  (6) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.