Search results

 1. 1.
  ProjectAdvanced Fluoroscence Methods in Biophysics and Biology
  Project NameAP1102
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Research years2012 - 2017
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hof
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectFluorescenční mikroskopie v biologickém a lékařském výzkumu
  Project NameLC06063
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2006 - 2011
  Grant Recipient Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Blahoš
  Hof
  Kubínová
  Hozák
  Catal.org.CAV
  References (35) - Abstrakt
  (38) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (113) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (4) - Prototyp, funkční vzorek
  (6) - Software
  (4) - Část monografie
  (5) - Ostatní výsledky
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectMembránová interakce proteinů spřažených s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou: důsledky pro patogenezi těchto onemocnění a jejich léčbu
  Project NameLH13259
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2013 - 2015
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hof
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectModelování interakce antibakteriálních peptidů s modelovou membránou a možnost predikce jejich biologické aktivity
  Project NameGAP208/10/0376
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2010 - 2012
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Bednárová
  Hof
  Catal.org.CAV
  References (12) - Abstrakt
  (11) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectMolecular level physiology and pathology of oxidized phospholipids
  Project NameGEMEM/09/E006
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2012
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hof
  Jungwirth
  Catal.org.CAV
  References (16) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectPorozumění samovolně vznikajícím biomembránám na fázových rozhraních, jejich regulace a příprava
  Project NameGA203/05/2308
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hof
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (17) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectRelaxace rozpouštědla ve fosfolipidových dvojvrstvách: fyzikální výklad a biofyzikální aplikace
  Project NameIAA400400503
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hof
  Jungwirth
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (16) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectRole gangliosidů ve vývoji neurodegenerativních amyloidogenních nemocí: molekulární pohled pomocí pokročilé fluorescenční mikroskopie
  Project NameGA17-03160S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2017 - 2019
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hof
  Catal.org.CAV
  References (8) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectŘízení struktury a funkce biomolekul na molekulové úrovni: souhra teorie a experimentu
  Project NameGBP208/12/G016
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2018
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hobza
  Hof
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (246) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectSpecifické iontové efekty pro proteiny v roztocích a podobné biologicky relevantní systémy
  Project NameGA203/08/0114
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2008 - 2012
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jungwirth
  Hof
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (61) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty