Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0102685 230g^"
 1. 1.
  ProjectBiomateriály obsahující oktaedrické molybdenové klastry jako radiosensitizátory singletového kyslíku
  Project NameGA18-05076S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2018 - 2020
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Lang
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (8) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectCalixaren-porfyrinové konjugáty pro selektivní komplexaci a separaci fullerenů
  Project NameGA203/09/0691
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2012
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Šabata
  Lang
  Catal.org.CAV
  References (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectCore-shell nanočástice pro cílenou fotodynamickou terapii indukovanou RTG zářením
  Project NameGA21-11688S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2021 - 2023
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Lang
  Pola
  Catal.org.CAV
  References (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectDendrimery na bázi calix[n]arenů
  Project NameGA203/03/0926
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2003 - 2005
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Lang
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectDesign a charakterizace nových fotosensibilizátorů a výzkum jejich interakce s terčovými biologickými molekulami
  Project NameGA203/04/0426
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2004 - 2006
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubát
  Lang
  Catal.org.CAV
  References (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (11) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectFotoaktivní hybridní materiály
  Project NameGAP207/10/1447
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2010 - 2013
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubát
  Lang
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (14) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectFotodynamické sensitizery vázané na cyklodextrinové nosiče
  Project NameGA203/02/1483
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2002 - 2004
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Lang
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (7) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectFotofyzika a fotochemie samoorganizovaných nanostruktur
  Project NameGAP208/10/1678
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2010 - 2012
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Lang
  Kubát
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (16) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectInterakce nových porfyrinů s biopolymery: tvorba komplexů a fotoindukované procesy
  Project NameGA203/01/0634
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2001 - 2003
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubát
  Lang
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (12) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectMultifunkční fotoaktivní nanovlákenné materiály
  Project NameGA13-12496S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2013 - 2015
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Zelinger
  Lang
  Catal.org.CAV
  References (9) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.