Search results

 1. 1.
  ProjectCementové kompozity k imobilizaci radionuklidů
  Project NameGA17-11635S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2017 - 2019
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Bezdička
  NoteSpolupříjemce
  Catal.org.CAV
  References (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectKinetika vazby těžkých kovů do struktury novotvořeného kalcitu ve vodách kontaminovaných skládkovým výluhem
  Project NameKJB3111402
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2004 - 2006
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Bezdička
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectNeinvazivní výzkum portrétních miniatur pro účely jejich datace, autentikace, prezentace a ochrany
  Project NameDG18P02OVV034
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2018 - 2022
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hradil
  Bezdička
  Čermáková
  Kočí
  Švarcová
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectTvorba kovových mýdel v malířských dílech jako příčina jejich degradace
  Project NameGA17-15621S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2017 - 2019
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Bezdička
  Catal.org.CAV
  References (5) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (4) - Článek v odborném časopise
  (1) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 5. 5.
  Project-
  Project NameIAA4032601
  Grant AgencyGA AV ČR
  (Spolu)řešitel projektu Bezdička
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty