Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0102642 230g^"
 1. 1.
  ProjectIntegrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a environmentalní fotokatalýzu
  Project NameGA18-15613S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2018 - 2020
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Bakardjieva
  Fajgar
  Lančok
  Catal.org.CAV
  References (11) - Abstrakt
  (8) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectMetody separace nanočástic z kapalné fáze s důrazem na zachování kvality pevné nanofáze
  Project NameFI-IM5/239
  Grant AgencyGA MPO
  Research years2008 - 2010
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Bakardjieva
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectMikrostrukturní analýza MAX a MXene nanolaminátů s vysokou radiační odolností
  Project NameGA18-21677S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2018 - 2020
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Participants Bakardjieva
  Vacík
  Catal.org.CAV
  References (6) - Abstrakt
  (10) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectNew hybrid microstructures of noble metals embedded into 2D TiO2 nanosheets for green chemical application
  Project NameBAS-20-03
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Research years2020 - 2022
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Bakardjieva
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectPříprava kompozitních nanočástic aerosolovým procesem
  Project NameGA104/07/1093
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2007 - 2010
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Moravec
  Bakardjieva
  Catal.org.CAV
  References (5) - Abstrakt
  (25) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (7) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectTernární MAX nanolamináty – pokročilé inovativní materiály pro budoucí aplikace v jaderných a extrémních podmínkách
  Project NameLTAUSA17128
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2017 - 2020
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Participants Bakardjieva
  Vacík
  Catal.org.CAV
  References (6) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.