Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0102492 230g^"
 1. 1.
  ProjectJezerní a uhelné sedimenty sokolovské pánve jako archiv miocénního kontinentálního paleoprostředí, paleoklimatu a tektoniky.
  Project NameGA205/09/1162
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2011
  Grant Recipient Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Participants Kadlec
  Sýkorová
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (9) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectModel mobilizace a geochemické cykly potenciálně nebezpečných prvků a organických látek ve vyhořelých uhelných haldách
  Project NameGA15-11674S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Participants Sýkorová
  Catal.org.CAV
  References (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectProgresivní, ekonomicky efektivní neenergetické aplikace lignitu
  Project NameGA105/05/0404
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Participants Sýkorová
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectSnižování emisí těžkých kovů z fluidního spalování uhlí pomocí sorbentů
  Project NameGA104/00/1297
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2000 - 2002
  Grant Recipient Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Participants Schwarz
  Havránek
  Sýkorová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectStanovení, zdroje a potenciální následky inertního uhlíku "Black carbon" v půdách a sedimentech z měst a oblastí s těžbou uhlí v České republice
  Project NameIAA300460804
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2008 - 2010
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Participants Sýkorová
  Catal.org.CAV
  References (6) - Abstrakt
  (11) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (6) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectTepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
  Project NameIAA3012703
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years1997 - 2001
  Grant Recipient Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Šafanda
  Suchý
  Sýkorová
  Catal.org.CAV
  References (5) - Abstrakt
  (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (18) - Článek v odborném časopise
  (4) - Část monografie
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectZhodnocení a využití hnědouhelných ložisek České republiky
  Project NameGA105/06/0653
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Participants Sýkorová
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  (9) - Část monografie
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.