Search results

 1. 1.
  ProjectApplication of Rotational Seismology for Earthquake Early Warning and Monitoring
  Project NameUoM-20-04
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Research years2020 - 2022
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Málek
  Catal.org.CAV
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectCzechGeo/EPOS – Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí v České republice
  Project NameLM2010008
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2010 - 2015
  Grant Recipient Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hejda
  Málek
  Kaláb
  Catal.org.CAV
  References (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (80) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  (5) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectGradiometrie v seismickém monitorování
  Project NameGA15-02363S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Málek
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectModel svrchní kůry oherského riftu a jeho okolí
  Project NameIAA300460602
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2006 - 2010
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Málek
  Novotný
  Cajz
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (22) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectPaleoseismologické vyhodnocení průzkumu zlomových struktur v okolí JE Temelín
  Project NameJC_1/2009
  Grant AgencyGA SÚJB
  Research years2009 - 2010
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Málek
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectSystémy pro jadernou energetiku
  Project NameStrategieAV21/2
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Grant Recipient Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pánek
  Matějíček
  Málek
  Wagner
  Stöckel
  Catal.org.CAV
  References (2) - Monografie kniha jako celek
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (11) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (16) - Ostatní výsledky
  (1) - Patentový dokument
  (1) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectŠíření povrchových seismických vln v oblasti transevropského švu
  Project NameIAA300460705
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2007 - 2009
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu Málek
  Catal.org.CAV
  References (7) - Článek v odborném časopise
  (1) - Software
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectZemětřesné roje a jejich spouštěcí mechanizmy v různých tektonických prostředích (Český masív, Středoatlantský hřbet a západní Alpy)
  Project NameGAP210/12/2336
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2016
  Grant Recipient Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Horálek
  Málek
  Catal.org.CAV
  References (1) - Dizertace
  (18) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectZemětřesné roje v západní části Českého masívu a jejich spojitost s korovými fluidy
  Project NameGA205/06/1780
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Horálek
  Málek
  Catal.org.CAV
  References (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty