Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0102393 230g^"
 1. 1.
  ProjectBioinspirativní nanokompozitní struktury pro obnovu kostní tkáně
  Project NameGA106/09/1000
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2012
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Balík
  Kubies
  Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (6) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (15) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  (4) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectFyzika, chemie a informatika pro biologické, ekologické a lékařské aplikace
  Project NameKSK4055109
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2001 - 2004
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Ulbrich
  Havlas
  Dobeš
  Marek
  Balík
  Šlotová
  Chmelík
  Frank
  Jungwirth
  Catal.org.CAV
  References (60) - Abstrakt
  (26) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
  (91) - Článek v odborném časopise
  (5) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (4) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  (5) - Patentový dokument
  (1) - Uspořádání konfrence
  (5) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectKompozitní materiály na bázi skelných tkanin a siloxanové matrice jako náhradní a spojovací prvky v ortopedii
  Project NameGA106/03/1167
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2003 - 2005
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Participants Balík
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectKompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství
  Project NameGAP108/10/1457
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2010 - 2012
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Participants Balík
  Catal.org.CAV
  References (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (7) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectMezitělové (meziobratlové) rozpěrky na bázi kompozitu uhlík-uhlík
  Project NameGA106/00/1407
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2000 - 2002
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Participants Balík
  Catal.org.CAV
  References (14) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectPorézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály.
  Project NameGA106/06/1576
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Balík
  Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (9) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (15) - Článek v odborném časopise
  (4) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectŘešení problematiky páteřních onemocnění z pohledu degenerativních a poúrazových stavů s využitím poznatků tkáňového inženýrství, biomechaniky obratlů, osseointegrace umělých náhrad a studia důvodů jejich selhání
  Project NameFT-TA3/131
  Grant AgencyGA MPO
  Research years2006 - 2009
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Participants Balík
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (6) - Článek v odborném časopise
  (3) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  (2) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectVývoj a komplexní preklinické testování nových kompozitních materiálů pro kostní chirurgii
  Project NameNV15-25813A
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2015 - 2018
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Balík
  Juhás
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (9) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (2) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectVýzkum a vývoj kompozitů s termoplastovou matricí a jejich aplikace pro primární letecké konstrukce
  Project NameFI-IM3/127
  Grant AgencyGA MPO
  Research years2006
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Participants Balík
  Notevýsledek nebude
  Catal.org.CAV
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectVýzkum a vývoj nových chemických injektážních materiálů pro zlepšení vlastností hornin, zemin a stavebních konstrukcí v inženýrském stavitelství a stavebnictví
  Project NameFI-IM2/072
  Grant AgencyGA MPO
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Participants Balík
  NoteUSMH z projektu odstoupil, v CEP uvedeni jako spolupříjemci, e-mail z 5.6.2008
  Catal.org.CAV
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.