Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0102370 230g^"
 1. 1.
  ProjectDistribuce napěťového pole v horském masivu v souvislosti s působením přirozených strukturně geologických prvků a antropogenních zásahů v zemské kůře
  Project NameGA105/06/1768
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Staš
  Catal.org.CAV
  References (1) - Monografie kniha jako celek
  (8) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectCharakter a rozvoj fází pohybů a deformací povrchu nad exploatovanými ložisky sedimentárního typu v netriviálních geomechanických podmínkách
  Project NameGA105/07/1586
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2007 - 2009
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Staš
  Catal.org.CAV
  References (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (6) - Článek v odborném časopise
  (4) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectIndukované napěťové pole na pozadí primárního napětí ovlivněného strukturně geologickými nehomogenitami
  Project NameGA105/01/1242
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2001 - 2003
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Staš
  Catal.org.CAV
  References (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Interní tisk
  (5) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectOpatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů
  Project NameAACBU34-03
  Grant AgencyGA ČBÚ
  Research years2003 - 2005
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Staš
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Interní tisk
  (3) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectPřenos hodnot migračních PArametrů granitických hornin z MIkroměřítka do REálného měřítka horninového masivu (PAMIRe)
  Project NameTA04020986
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2014 - 2017
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Staš
  Souček
  Catal.org.CAV
  References (8) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectRozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu geologické stavby
  Project NameFV20294
  Grant AgencyGA MPO
  Research years2017 - 2021
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Staš
  NoteSpolupříjemce
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (11) - Výzkumná zpráva
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectVýzkum sdružených procesů v horninovém prostředí a vývoj metodik pro posuzování dlouhodobé stability podzemních děl
  Project NameFR-TI3/579
  Grant AgencyGA MPO
  Research years2011 - 2014
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Staš
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (3) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (1) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 8. 8.
  Project-
  Project NameGA105/97/0732
  Grant AgencyGA ČR
  Participants Staš
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.