Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0102314 230g^"
 1. 1.
  ProjectCzechGeo/EPOS – Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí v České republice
  Project NameLM2010008
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2010 - 2015
  Grant Recipient Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Hejda
  Málek
  Kaláb
  Note90008 CzechGeo/EPOS
  Catal.org.CAV
  References (9) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (83) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  (5) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectOdezva technologických konstrukcí a budov na zatížení technickou seismicitou
  Project NameGA105/04/1424
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2004 - 2006
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kaláb
  Catal.org.CAV
  References (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Interní tisk
  (8) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectPrognóza časoprostorových změn stability důlních prostor technické kulturní památky Důl Jeroným v Čisté
  Project NameGA105/09/0089
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2013
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kaláb
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (40) - Článek v odborném časopise
  (3) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (9) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectStudium seizmických projevů trhacích prací a dalších vibrací v blízké zóně vyvolaných při ražbě mělkých podzemních děl
  Project NameGA105/09/1415
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2011
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kaláb
  Catal.org.CAV
  References (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (8) - Článek v odborném časopise
  (3) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectStudium seizmických účinků v okolí seizmické stanice v závislosti na místních geologických podmínkách
  Project NameGA105/07/0878
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2007 - 2009
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kaláb
  Catal.org.CAV
  References (1) - Monografie kniha jako celek
  (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (12) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  (1) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectVýzkum faktorů ovlivňujících stabilitu středověkého Dolu Jeroným v Čisté
  Project NameGA105/06/0068
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kaláb
  Catal.org.CAV
  References (2) - Monografie kniha jako celek
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (2) - Elektronický dokument
  (14) - Článek v odborném časopise
  (3) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectZákladní pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní geodynamická analýza
  Project NameGA205/01/0480
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2001 - 2003
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Schenk
  Kaláb
  Catal.org.CAV
  References (26) - Abstrakt
  (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (11) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Část monografie
  (1) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 8. 8.
  Project-
  Project NameGA205/98/1233
  Participants Kaláb
  NoteDalší účastník projektu
  Catal.org.CAV
  References (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  Project-
  Project NameGA105/95/0474
  Grant AgencyGA ČR
  Participants Kaláb
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (15) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (7) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  (1) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.