Search results

 1. 1.
  ProjectExperimentální výzkum organizovaných struktur v turbulentní mezní vrstvě nad drsným povrchem s překážkami
  Project NameGAP101/12/1554
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2014
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectFyzikální modelování znečištění ovzduší v městské zástavbě
  Project NameOC 715.10
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years1999 - 2004
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu JAŇOUR
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (1) - Monografie kniha jako celek
  (18) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (4) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  (1) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectNáhlý výron toxického plynu a jeho šíření v zástavbě
  Project NameLD12007
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2012 - 2015
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Catal.org.CAV
  References (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectPřízemní vrstva nad městskou zástavbou:tvorba a vývoj databází.
  Project NameOC 113
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2006 - 2010
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (3) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectSimulace mezní vrstvy atmosféry nad složitým povrchem a vizualizace výsledků
  Project Name1ET400760405
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2004 - 2008
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Catal.org.CAV
  References (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (6) - Část monografie
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectStudium rozptylu emisí v městské/průmyslové zástavbě a jejím okolí metodou fyzikálního modelování
  Project NameGA205/04/0311
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2004 - 2006
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (11) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectStudium šíření znečištění ovzduší v městské aglomeraci a volné krajině pomocí metody fyzikálního modelování a lidarového in-situ měření
  Project NameGA205/02/0898
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2002 - 2004
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Catal.org.CAV
  References (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectVliv atmosférické chemie na horní troposféru - spektroskopie a kinetika - simulace v aerodinamickém tunelu
  Project NameOC 723.002
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2003 - 2006
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Catal.org.CAV
  References (8) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectVýzkum možnosti využití fyzikálních a matematických modelů pro řešení problematiky prašnosti v reálných podmínkách komplikovaného terénu
  Project NameTA01020428
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2011 - 2014
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (3) - Část monografie
  (3) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 10. 10.
  Project-
  Project NameIAA276106
  Grant AgencyGA AV ČR
  (Spolu)řešitel projektu Jaňour
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  FileProjekty