Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0101869 230g^"
 1. 1.
  ProjectCentrum pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů ve strojírenství (CeNDYNMAT)
  Project NameEF15_003/0000493
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2016 - 2022
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Gabriel
  Catal.org.CAV
  References (25) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (59) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (86) - Článek v odborném časopise
  (1) - Software
  (2) - Část monografie
  (3) - Uspořádání konfrence
  (5) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectHomogenizace a víceškálové počítačové modelování proudění a nelineárních interakcí v porézních inteligentních prostředích
  Project NameGA16-03823S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years01.01.2016 - 31.12.2018
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Gabriel
  Catal.org.CAV
  References (5) - Abstrakt
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (13) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectModelování šíření akustických vln v silně heterogenních prostředích; víceškálové numerické a analytické přístupy
  Project NameGAP101/12/2315
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2016
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Gabriel
  Catal.org.CAV
  References (32) - Abstrakt
  (24) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (13) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectModelování šíření vln v tělesech a heterogenních prostředí s uvažováním lineárních, nelinárních a víceškálových jevů metodou konečných prvků
  Project NameGA101/07/1471
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2007 - 2011
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  Participants Gabriel
  Catal.org.CAV
  References (23) - Abstrakt
  (15) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Dizertace
  (2) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  (4) - Ostatní výsledky
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectNárodní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace
  Project NameTN01000038
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2019 - 2020
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
  Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Dejneka
  Hönig
  Kalbáč
  Jeremiáš
  Gabriel
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (6) - Článek v odborném časopise
  (18) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Patentový dokument
  (13) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectNumerické řešení pohybových rovnic s kontaktními okrajovými podmínkami a aplikace v nelineárních problémech vysokorychlostního impaktu
  Project NameGP101/03/D153
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2003 - 2006
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
  Participants Gabriel
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectNumerické řešení rázových kontaktních úloh v nelineární konečnoprvkové analýze
  Project NameME10114
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2010 - 2012
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Gabriel
  Catal.org.CAV
  References (6) - Abstrakt
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Software
  (1) - Ostatní výsledky
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectVývoj a optimalizace laserových aditivních, subtraktivních a transformačních technologií pro nástrojářský průmysl
  Project NameTM01000015
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2020 - 2022
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Gabriel
  Isoz
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectVývoj přesné pušky s kompozitní hybridní hlavní
  Project NameTH01010772
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Gabriel
  Catal.org.CAV
  References (7) - Abstrakt
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  (4) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 10. 10.
  Project-
  Project NameME 263
  Grant AgencyGA MŠk
  Participants Gabriel
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.