Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0101668 230g^"
 1. 1.
  ProjectBiosenzory s povrchovými plasmony a proteinové čipy pro lékařskou diagnostiku
  Project NameKAN200670701
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2007 - 2011
  Grant Recipient Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Homola
  Brynda
  Catal.org.CAV
  References (43) - Abstrakt
  (9) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (54) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectDiagnostické metody a techniky
  Project NameStrategieAV21/6
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Research years2015 - 2021
  Grant Recipient Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  Participants Müllerová
  Jurák
  Homola
  Kubínová
  Dráber
  Radlička
  Lorinčík
  Hradil
  Lazar
  Kuna
  Sobota
  Hrubý
  Notehttp://www.isibrno.cz/cs/av21
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (18) - Článek v odborném časopise
  (2) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectDiagnostika Alzheimerovy nemoci založená na detekci komplexů peptidu amyloidu beta s některými endogenními látkami v cerebrospinální tekutině
  Project NameNT11225
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2010 - 2013
  Grant Recipient Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Homola
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectInterakce intracelulárního amyloidu beta a diagnostika Alzheimerovy nemoci
  Project NameNV16-27611A
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2016 - 2019
  Grant Recipient Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Homola
  Catal.org.CAV
  References (6) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectKrevní koagulační bílkoviny a oxidační stres
  Project NameGA303/03/0249
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2003 - 2005
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Homola
  NoteDalší účastník projektu
  Catal.org.CAV
  References (7) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (15) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectMolekulární mechanizmy asociace nového typu transponáz s repetitivními palindromickými sekvencemi
  Project NameGAP305/12/1801
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2014
  Grant Recipient Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Schneider
  Homola
  Catal.org.CAV
  References (6) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectMultifunkční nanostruktury pro biosenzorickou detekci biomolekul se vztahem k onkohematologickým onemocněním
  Project NameGA22-27329S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2022 - 2024
  Grant Recipient Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Homola
  de los Santos Pereira
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectNanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
  Project NameGBP205/12/G118
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2018
  Grant Recipient Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Brynda
  Homola
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (63) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (4) - Patentový dokument
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectNanobiotechnologie pro vytváření rozhraní mezi biologickým prostředím a umělými objekty
  Project NameIAA400500507
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Brynda
  Homola
  Catal.org.CAV
  References (21) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (12) - Článek v odborném časopise
  (2) - Patentový dokument
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectNanoplasmonické materiály vytvářené pomocí samoorganizačních procesů a jejich využití v senzorech
  Project NameLH11102
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2011 - 2013
  Grant Recipient Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Homola
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (11) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.