Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0101623 230a^"
 1. 1.
  ProjectBiodistribuce a real-time monitoring volných nebo apoferitinem enkapsulovaných kvarterních reaktivátorů cholinesteras
  Project NameGA22-14568S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2022 - 2024
  Grant Recipient Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Starčuk
  Catal.org.CAV
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectModernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging
  Project NameEF18_046/0016045
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2020 - 2023
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Hozák
  Kubínová
  Petrášek
  Nebesářová
  Starčuk
  Catal.org.CAV
  References (36) - Článek v odborném časopise
  (3) - Ostatní výsledky
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectNárodní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging
  Project NameLM2018129
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2020 - 2022
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Hozák
  Nebesářová
  Petrášek
  Kubínová
  Starčuk
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (131) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  (15) - Ostatní výsledky
  (1) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty