Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0101547 230g^"
 1. 1.
  ProjectElektronová mikroskopie
  Project NameTE01020118
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2012 - 2019
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Nebesářová
  Šlouf
  Müllerová
  Frank
  Hozák
  Catal.org.CAV
  References (93) - Abstrakt
  (1) - Abstrakt ze sborníku
  (60) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (120) - Článek v odborném časopise
  (4) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (3) - Část monografie
  (3) - Ostatní výsledky
  (4) - Uspořádání konfrence
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectFyzika, chemie a informatika pro biologické, ekologické a lékařské aplikace
  Project NameKSK4055109
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2001 - 2004
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Ulbrich
  Havlas
  Dobeš
  Marek
  Balík
  Šlotová
  Chmelík
  Frank
  Jungwirth
  Catal.org.CAV
  References (60) - Abstrakt
  (26) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
  (91) - Článek v odborném časopise
  (5) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (4) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  (5) - Patentový dokument
  (1) - Uspořádání konfrence
  (5) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectKontrast a detekce v rastrovací elektronové mikroskopii (Contrast and detection in scanning electron microscopy)
  Project NameOE08012
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2008 - 2010
  Grant Recipient Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Frank
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (8) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectMapování lokální hustoty stavů pomocí odrazu velmi pomalých elektronů při vysokém prostorovém rozlišení
  Project NameGA202/04/0281
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2004 - 2006
  Grant Recipient Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
  Participants Frank
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (13) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (7) - Článek v odborném časopise
  (3) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectMapování lokální krystalické struktury odrazem elektronů
  Project NameGAP108/11/2270
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2011 - 2013
  Grant Recipient Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Frank
  Catal.org.CAV
  References (9) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty
 6. 6.
  Project-
  Project NameGA202/99/0008
  Grant AgencyGA ČR
  Participants Frank
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 7. 7.
  Project-
  Project NameIBS2065017
  Participants Frank
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  FileProjekty
 8. 8.
  Project-
  Project NameGA202/96/0961
  Grant AgencyGA ČR
  Participants Frank
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty