Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0101282 230g^"
 1. 1.
  ProjectFázové rovnováhy v bezolovnatých pájkách
  Project NameMEB060712
  Grant AgencyGA MŠk
  Grant Recipient Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Participants Kroupa
  Notenebude výsledek
  Catal.org.CAV
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectFázové rovnováhy ve vícesložkových soustavách Zn-Sn-X důležitých pro bezolovnaté pájky za vyšších teplot
  Project NameOC08053
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2008 - 2011
  Grant Recipient Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Participants Kroupa
  Catal.org.CAV
  References (7) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (7) - Článek v odborném časopise
  (4) - Část monografie
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectKomplexní studium fázových diagramů pokročilých kovových materiálů, kombinující ab initio a semiempirické modelování s experimentálními postupy
  Project NameGA14-15576S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2014 - 2016
  Grant Recipient Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Participants Kroupa
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (7) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectNové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů
  Project NameStrategieAV21/5
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Research years2015 - 2021
  Grant Recipient Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
  Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Participants Kunz
  Lejček
  Chráska
  Šittner
  Rostohar
  Hutař
  Kroupa
  Macková
  Friák
  Catal.org.CAV
  References (9) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  (14) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectTeoretické a experimentální studium fázových diagramů nanomateriálů
  Project NameLD11024
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2011 - 2014
  Grant Recipient Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Participants Kroupa
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (6) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectTeoretické a experimentální studium termodynamických vlastností intermetalických fází na bázi přechodných kovů
  Project NameGA106/07/1078
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2007 - 2009
  Grant Recipient Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Participants Kroupa
  Catal.org.CAV
  References (9) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (9) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectTeoretické modelování a experimentální studium fázových diagramů ve vybraných soustavách určených pro bezolovnaté pájky
  Project NameOC 531.002
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2002 - 2007
  Grant Recipient Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Participants Kroupa
  Catal.org.CAV
  References (7) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (14) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (11) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectTeoretické modelování a experimentální studium strukturní stability moderních žárupevných ocelí a jejich svarů
  Project NameGA106/03/0636
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2003 - 2005
  Grant Recipient Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Participants Kroupa
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectTermodynamika intermetalických fází z pohledu teoretických a experimentálních přístupů
  Project NameGAP108/10/1908
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2010 - 2012
  Grant Recipient Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Participants Kroupa
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (7) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectTermodynamika rovnovážných stavů a kinetika fázových transformací v soustavách přechodových kovů s N a C
  Project NameGA106/00/0174
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2000 - 2002
  Grant Recipient Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Participants Kroupa
  Catal.org.CAV
  References (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.