Search results

 1. 1.
  ProjectMetody nehladké a mnohoznačné analýzy v mechanice a termomechanice
  Project NameIAA100750802
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2008 - 2011
  Grant Recipient Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
  Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Outrata
  Jarušek
  Catal.org.CAV
  References (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (35) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectSystémy diferenciálních rovnic a variačních nerovnic a jejich optimalizace
  Project NameIAA175101
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years1993 - 1995
  Grant Recipient Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
  Participants Outrata
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectVariační a numerická analýza v nehladké mechanice kontinua
  Project NameGAP201/12/0671
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2014
  Grant Recipient Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
  Participants Jarušek
  Outrata
  Catal.org.CAV
  References (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (25) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  (1) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectVariační analýza v nehladkých úlohách matematické fyziky
  Project NameIAA1075402
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2004 - 2007
  Grant Recipient Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
  Participants Jarušek
  Outrata
  Catal.org.CAV
  References (9) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (39) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  (1) - Článek v novinách
  (2) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectVývoj metod pro řešení rozsáhlých úloh nelineárního programování a nehladké optimalizace
  Project NameGA201/09/1957
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2011
  Grant Recipient Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
  Participants Lukšan
  Outrata
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (22) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Software
  (2) - Část monografie
  (25) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectVývoj programového systému pro řešení rozsáhlých úloh nelineární a nehladké optimalizace
  Project NameIAA1030405
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2004 - 2008
  Grant Recipient Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
  Participants Lukšan
  Outrata
  Catal.org.CAV
  References (5) - Abstrakt
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (17) - Článek v odborném časopise
  (4) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (29) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectVýzkum metod pro řešení úloh nehladké a nelineární analýzy
  Project NameGA201/00/0080
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2000 - 2002
  Grant Recipient Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
  Participants Lukšan
  Outrata
  Catal.org.CAV
  References (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (10) - Článek v odborném časopise
  (4) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Část monografie
  (27) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty