Search results

 1. 1.
  ProjectCHANDA - CHAllenges in Nuclear DAta
  Project Name605203
  Research years2013 - 2018
  Grant Recipient Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Wagner
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty