Search results

 1. 1.
  ProjectAIRFLY experiment - studium fluorescenčního záření vzduchu indukovaného ionizujícím zářením
  Project NameGA202/05/2470
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Řídký
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectČeská účast na projektu Observatoře Pierra Augera
  Project NameLG13007
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2013 - 2015
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Řídký
  Catal.org.CAV
  References (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (34) - Článek v odborném časopise
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectČeská účast v projektu AugerPrime na Observatoři Pierra Augera
  Project NameLTT18004
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2018 - 2022
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Řídký
  Catal.org.CAV
  References (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (26) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectStudium e(+)e(-) interakcí v oblasti produkce částic Z(o) a W(+), W(-) pomocí aparatury DELPHI
  Project NameIAA1010521
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years1995 - 1997
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Řídký
  Catal.org.CAV
  References (70) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectStudium e+e- interakcí v oblastech produkce intermediálních bosonů W+W- a Zo pomocí aparatury DELPHI
  Project NameGA202/96/0450
  Grant AgencyGA ČR
  Research years1996 - 1998
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Řídký
  Catal.org.CAV
  References (66) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectStudium e+e- interakcí v oblasti produkce částic W+W- pomocí aparatury DELPHI
  Project NameGA202/99/1362
  Grant AgencyGA ČR
  Research years1999 - 2001
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Řídký
  Catal.org.CAV
  References (90) - Článek v odborném časopise
  (1) - Ostatní výsledky
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectÚčast na projektu Observatoře Pierra Augera
  Project NameLA08016
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2008 - 2012
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Řídký
  Catal.org.CAV
  References (11) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (51) - Článek v odborném časopise
  (5) - Prototyp, funkční vzorek
  (4) - Software
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 8. 8.
  Project-
  Project NameGA202/93/1176
  Grant AgencyGA ČR
  (Spolu)řešitel projektu Řídký
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (45) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty