Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0100346 230g^"
 1. 1.
  ProjectCentrum pro analýzu materiálů
  Project NameLO1409
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2015 - 2019
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Lančok
  Catal.org.CAV
  References (11) - Abstrakt
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (188) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (5) - Část monografie
  (2) - Patentový dokument
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectDetekční mechanismy na chemirezistorech s citlivou vrstvou na bázi nanostrukturovaných oxidů
  Project NameGA17-13427S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2017 - 2019
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Lančok
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectChemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů
  Project NameFV20350
  Grant AgencyGA MPO
  Research years2017 - 2021
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Lančok
  NoteSpolupříjemce
  Catal.org.CAV
  References (3) - Prototyp, funkční vzorek
  (2) - Patentový dokument
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectNanokrastalické struktury v tenkých optických vlnovodech připravených metodou kombinace pulsní laserové depozice a magnetronového naprašování
  Project NameKJB1010417
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2004 - 2006
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Lančok
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectNové materiály pro magneto-optické aplikace
  Project NameGA13-30397S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2013 - 2016
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Lančok
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectNové způsoby přípravy magnetických nanokompozitů (spinelových feritů) a studium jejich fyzikálních vlastností
  Project NameGA106/07/0949
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2007 - 2009
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Plocek
  Lančok
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  (1) - Software
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectOptická dráha materiálového výzkumu na synchrotronu Elettra v Terstu
  Project NameLG15050
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Lančok
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectPrecizní multifunkční vrstvy ve vakuových a mikrovlnných systémech
  Project NameTA03010490
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2013 - 2016
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Lančok
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (1) - Článek v odborném časopise
  (2) - Patentový dokument
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectSAFMAT - Středisko Analýzy Funkčních MATeriálů
  Project NameLM2011029
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2012 - 2015
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Lančok
  Catal.org.CAV
  References (10) - Abstrakt
  (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (56) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Patentový dokument
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectSamoorganizované magnetické nanostruktury
  Project NameKAN400100653
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2006 - 2010
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Lančok
  Lančok
  Catal.org.CAV
  References (5) - Abstrakt
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (16) - Článek v odborném časopise
  (1) - Software
  (1) - Část monografie
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.