Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0100260 230g^"
 1. 1.
  ProjectBiokompatibilita dopovaných DLC vrstev připravených hybridní laserovou technologií
  Project NameGA15-05864S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Jelínek
  Staňková
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (16) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectDoped DLC nanocomposite biomedical coating created by laser hybrid systems
  Project NameLD12069
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2012 - 2013
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Jelínek
  Catal.org.CAV
  References (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (8) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectCharakterizace tenkých termoelektrických vrstev a multi-vrstevnatých struktur pomocí rastrovacího termálního mikroskopu a Harmanovy metody
  Project NameGA13-33056S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2013 - 2015
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Vlček
  Jelínek
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (14) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectNové laserové hybridní technologie pro depozici tenkých vrstev
  Project NameIAA1010110
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2001 - 2005
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Jelínek
  Zelinger
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (8) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (32) - Článek v odborném časopise
  (6) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectNové technologie pro přípravu vlnovodných tenkovrstvých laserů
  Project NameGAP106/10/1477
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2010 - 2012
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Jelínek
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (8) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectOxidy na fotonické a biokompatibilní senzorické aplikacre
  Project NameMEB0810156
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2010 - 2011
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Jelínek
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectSkutteruditové supermřížky pro termoelektrické aplikace
  Project NameGAP108/10/1315
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2010 - 2012
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Jelínek
  Zeipl
  Navrátil
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (8) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectStudium plazmatu vznikajícího při hybridní modifikaci pulzní laserové depozice
  Project NameGA202/06/0216
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Zelinger
  Jelínek
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (17) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectTenké optické vrstvy pro detekci plynů
  Project NameME 520
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2002 - 2002
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Jelínek
  Notedoplněno jen do záznamu ASEP, do RIV nikoliv - mail pí. Popová - 23.6.2009
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectVyužití parametrů biokeramických vrstev a buněčné terapie při integraci dentálního implantátu
  Project NameNR8512
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Jelínek
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.