Search results

 1. 1.
  ProjectDiagnostika pulzního plazmatu generovaného v systémech s plasmovými kanály určených pro technologické aplikace depozice tenkých vrstev
  Project NameKJB100100805
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2008 - 2010
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Čada
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (8) - Článek v odborném časopise
  (1) - Patentový dokument
  (2) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectInovativní plazmově-chemická a chemická syntéza katalyzátorů na bázi směsných oxidů niklu pro oxidaci těkavých organických polutantů
  Project NameGA21-04477S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2021 - 2023
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jirátová
  Čada
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectPokročilá diagnostika reaktivního HiPIMS plazmatu pro depozici oxidových, nitridových a sulfidových vrstev
  Project NameGA19-00579S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2019 - 2021
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Čada
  Catal.org.CAV
  References (10) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectPokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využitím plazmové depozice a chemických metod
  Project NameGA17-08389S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2017 - 2019
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Čada
  Jirátová
  NoteSpolupříjemce
  Catal.org.CAV
  References (14) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (10) - Článek v odborném časopise
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectPokročilý experimentální výzkum výbojových zdrojů plazmatu použitých pro přípravu nanostrukturovaných tenkých vrstev
  Project NameGAP205/11/0386
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2011 - 2013
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Čada
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (12) - Článek v odborném časopise
  (2) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectStudium impulzních plazmatických systémů k depozici tenkých vrstev pro fotonické aplikace
  Project NameGA15-00863S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Čada
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectVýzkum a vývoj nového plazma aktivovaného ALD depozičního systému s unikátním zdrojem nízkoteplotního plazmatu na bázi mikrovlnného surfatronu a ECWR výboje.
  Project NameTF03000025
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2016 - 2019
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Čada
  Catal.org.CAV
  References (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectVýzkum hybridních HiPIMS systémů určených pro depozice nanostrukturovaných tenkých vrstev
  Project NameLD12002
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2012 - 2013
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Čada
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectVýzkum parametrů nízkoteplotního plazmatu v systémech planárního magnetronu, systémů s dutými katodami a mikrovlnného surfatronu.
  Project NameGP202/09/P159
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2011
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Čada
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (6) - Článek v odborném časopise
  (1) - Patentový dokument
  (3) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty