Search results

 1. 1.
  ProjectNízkoteplotní plazmatická depozice polykrystalických a nanokrystalických oxidových tenkých vrstev pomocí systému dutých katod
  Project NameKJB100100707
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2007 - 2009
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Olejníček
  Catal.org.CAV
  References (8) - Článek v odborném časopise
  (2) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectPříprava a analýza vlastností tenkovrstvých Cu(In,X)Se2 solárních článků připravovaných metodami plazmatické depozice a sprejového naprašování
  Project NameLH12045
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2012 - 2015
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Olejníček
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (7) - Článek v odborném časopise
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Software
  (1) - Patentový dokument
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectVýzkum a vývoj pokročilého PVD/PECVD nízkoteplotního plazmatického systému pro depozice funkčních oxidů se zaměřením na tenké a tlusté vrstvy TiO2 pro průmyslové aplikace.
  Project NameTF01000084
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Olejníček
  Catal.org.CAV
  References (4) - Článek v odborném časopise
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Patentový dokument
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty