Search results

Records found: 30  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0077772 230g^"
 1. 1.
  ProjectBiodegradabilní plasty v procesech nakládání s odpady
  Project NameTA01020744
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2011 - 2015
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Vaněk
  Catal.org.CAV
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectBiotechnologická produkce a vyhodnocení biologické aktivity Vaccinium bracteatum
  Project NameME08070
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2008 - 2012
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Vaněk
  Catal.org.CAV
  References (9) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectČištění odpadních vod v integrovaném biotechnologickém systému
  Project NameFR-TI3/778
  Grant AgencyGA MPO
  Research years2011 - 2015
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Vaněk
  Maršálek
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Patentový dokument
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectEfektivní využití energetických rostlin pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí
  Project Name2B08058
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2008 - 2011
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Vaněk
  Catal.org.CAV
  References (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (15) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectMetabolismus vybraných nesteroidních antiflogistik v rostlinách a jeho dopad na životní prostředí
  Project NameGA14-22593S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2014 - 2016
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Vaněk
  Catal.org.CAV
  References (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (6) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectMultidisciplinární studie mechanismu fytoremediace xenobiotik
  Project Name1P05ME730
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Vaněk
  Vaněk
  Catal.org.CAV
  References (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectOptimalizace technologií pěstování, výběr genetického materiálu a screening obsahu účinných látek u tonizujících rostlin
  Project NameEP7227
  Grant AgencyGA MZe
  Participants Vaněk
  NoteDalší účastník projektu
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectPodpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Ústavu experimentální botaniky AV ČR v.v.i.
  Project NameTG03010009
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2016 - 2019
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Vaněk
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  (8) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Software
  (4) - Patentový dokument
  (8) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (17) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectPokročilé techniky kultivace a využití rostlinných tkáňových kultur
  Project NameOC 843.10
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2000 - 2004
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Vaněk
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (14) - Abstrakt
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (6) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectPříjem nanočástic rostlinami a jeho využití pro dekontaminaci vody a půdy
  Project Name8G15003
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2016 - 2018
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Vaněk
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.