Search results

 1. 1.
  ProjectMatematické modelování pohybu těles v newtonovských a nenewtonovských tekutinách a s tím související matematické problémy
  Project NameIAA100190505
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Nečasová
  Catal.org.CAV
  References (9) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (12) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectParciální diferenciální rovnice v mechanice a termodynamice tekutin
  Project NameGA19-04243S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2019 - 2021
  Grant Recipient Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Nečasová
  Catal.org.CAV
  References (2) - Monografie kniha jako celek
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (25) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectPohyb tuhých těles v kapalinách: matematická analýza, numerická simulace a související problémy
  Project NameIAA100190804
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2008 - 2010
  Grant Recipient Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Nečasová
  Catal.org.CAV
  References (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (24) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectProudění tekutin v časově proměnných oblastech
  Project Name7AMB16PL060
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2017 - 2018
  Grant Recipient Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Nečasová
  Catal.org.CAV
  References (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectProudění tekutin v oblastech s měnící se geometrií
  Project NameGAP201/11/1304
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2011 - 2013
  Grant Recipient Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Nečasová
  Catal.org.CAV
  References (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (27) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectTermodynamicky konzistentni modely pro proudění tekutin: matematická teorie a numerické řešení
  Project NameGA16-03230S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2016 - 2018
  Grant Recipient Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Nečasová
  Catal.org.CAV
  References (3) - Monografie kniha jako celek
  (9) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (35) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty