Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0014607 230g^"
 1. 1.
  ProjectBioinspirativní nanokompozitní struktury pro obnovu kostní tkáně
  Project NameGA106/09/1000
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2012
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Balík
  Kubies
  Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (6) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (15) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  (4) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 2. 2.
  Project"In vitro" studie vlivu povrchových vlastností vybraných implantačních materiálů na charakter buněčné adheze a proliferace
  Project NameNK7573
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2003 - 2005
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubies
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectNové biomedicinální nanokomposity biodegradovatelných polyesterů s vrstevnatými silikáty
  Project NameKJB4050309
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2003 - 2004
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubies
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectPodpora biologické fixace titanových implantátů biomimetickou úpravou povrchu hydrogelovou vrstvou obohacenou o bioaktivní složky: vliv na adhezi a syntetickou aktivitu kostních i zánětlivých buněk. Studie in vitro.
  Project NameNT13297
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2012 - 2015
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubies
  Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (8) - Abstrakt
  (8) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectPolyelektrolytické vícevrstevnaté filmy syntetických polykationtů s nestálým nábojem a heparinu pro doručování růstových faktorů
  Project NameGA23-06746S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2023 - 2025
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubies
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectŘízená vaskularizace mikroporézního skeletu pro následnou transplantaci buněk
  Project NameNV16-28254A
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2016 - 2019
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubies
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectVliv biologické úpravy povrchu vybraných implantačních materiálů na adhezi a syntetickou aktivitu kostních i zánětlivých buněk. Studie in vitro
  Project NameNR8829
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubies
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.