Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

Export format List CSV

Export format cooperation CSV

MARC in XML by BYBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE.

Export format RIS complete

Export format RIS complete ASCII

MARC line format.

Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2017

Šmejkal Marek