Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by BYBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE.

ISBD format in text file (only for bibliographic records).

Export format RIS citacion

Export format RIS complete

Export format RIS citacion ASCII

Export format RIS complete ASCII

Export format List CSV

Export format cooperation CSV

Způsob zvýšení efektivity odstranění organických látek produkovaných sinicemi a řasami při úpravě vlastností vody koagulací

Pivokonský Martin