Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by BYBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE.

ISBD format in text file (only for bibliographic records).

Export format RIS citacion

Export format RIS complete

Export format RIS citacion ASCII

Export format RIS complete ASCII

Export format List CSV

Export format cooperation CSV

Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.-18. století (se vztahem k území České republiky)

Blažková Lenka
, ISBN: 80-902262-8-0