Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

Export format List CSV

Export format cooperation CSV

MARC in XML by BYBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE.

Export format RIS complete

Export format RIS complete ASCII

MARC line format.

Co naznačuje dlouhodobé sledování biomasy zooplanktonu o změnách rybí obsádky Slapské údolní nádrže

Hrbáček Jaroslav