Number of the records: 1  

On the Road to Genetic Boolean Matrix Factorization

 1. 1.
  SYSNO0313059
  TitleOn the Road to Genetic Boolean Matrix Factorization
  TitleO přístupu ke genetickému Booleovskému maticovému rozkladu
  Author(s) Snášel, V. (CZ)
  Platoš, J. (CZ)
  Krömer, P. (CZ)
  Húsek, Dušan (UIVT-O) RID, SAI, ORCID
  Frolov, A. (RU)
  Source Title Neural Network World. Roč. 17, č. 6 (2007), s. 675-688. - : Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.. - : Fakulta dopravní ČVUT
  Document TypeČlánek v odborném periodiku
  CEZAV0Z10300504 - UIVT-O (2005-2011)
  Languageeng
  CountryCZ
  Keywords data mining * genetic algorithms * Boolean factorization * binary data * machine learning * feature extraction
  Permanent Linkhttp://hdl.handle.net/11104/0004771
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0313059.pdf3406.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1