Number of the records: 1  

Volume of the crocodilian brain and endocast during ontogeny

 1. 1.
  SYSNO0475786
  TitleVolume of the crocodilian brain and endocast during ontogeny
  Author(s) Jirák, D. (CZ)
  Janáček, Jiří (FGU-C) RID, ORCID
  Source Title PLoS ONE. Roč. 12, č. 6 (2017)
  Article numbere0178491
  Document TypeČlánek v odborném periodiku
  Grant GAP302/12/1207 GA ČR - Czech Science Foundation (CSF), CZ - Česká republika
  GA13-12412S GA ČR - Czech Science Foundation (CSF), CZ - Česká republika
  Institutional supportFGU-C - RVO:67985823
  Languageeng
  CountryUS
  Keywords brain volume * endoneurocranium * crocodilians * magnetic resonance imaging
  Cooperating institutions Institut klinické a experimentální medicíny (Czech Republic)
  Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta (Czech Republic)
  Permanent Linkhttp://hdl.handle.net/11104/0272417
   
Number of the records: 1