Number of the records: 1  

Zařízení pro testování vlivu provozních parametrů na suché čištění spalin pomocí rukávových filtrů.

 1. 1.
  SYSNO0466238
  TitleZařízení pro testování vlivu provozních parametrů na suché čištění spalin pomocí rukávových filtrů.
  TitleApparatus for Testing of the Influence of Operating Parameters on Dry Flue Gas Treatment by Bag Filters.
  Author(s) Pohořelý, Michael (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Zach, Boleslav (UCHP-M) ORCID, SAI
  Šyc, Michal (UCHP-M) RID, SAI, ORCID
  Svoboda, Karel (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Ondráček, Jakub (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Tesař, Ondřej (UCHP-M)
  Goliáš, Jiří (UCHP-M)
  Punčochář, Miroslav (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Issue data2016
  SubspeciesFunctional Specimen
  Int.Codesuché čistění spalin
  Technical parametersZařízení pro testování vlivu provozních parametrů na jednokrokové suché čištění spalin.
  Economic parametersUnikátní experimentální zařízení umožňuje ověření pracovních podmínek rukávových filtrů za podmínek blízkých reálnému provozu. Realizace experimentálních testů na tomto zařízení pak bude násobně výhodnější než na reálném zařízení. Dle rozsahu sledovaných podmínek a náročnosti experimentu jsou náklady na realizaci jednoho testu na úrovni desítek tisíc Kč.
  Owner NameÚstav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Internal identification code of the product assigned by its creator, Regulation no.,130/2002 Sb
  Document TypePrototyp, metodika, f.vzorek, aut.software, apl.výzkum-normy, u.vzor
  Grant TE02000236 GA TA ČR - Technology Agency of the Czech Republic (TA ČR)
  Institutional supportUCHP-M - RVO:67985858
  Languagecze
  CountryCZ
  Keywords flue gas treatment * dry sorption * waste-to-energy
  Permanent Linkhttp://hdl.handle.net/11104/0264588
   
Number of the records: 1