Number of the records: 1  

Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu

 1. 1.
  SYSNO0429384
  TitleZpůsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu
  TitleA method of measurement synchronisation for plasma probe diagnostics and measuring system for conducting this method
  Author(s) Adámek, Petr (FZU-D) RID, ORCID
  Čada, Martin (FZU-D) RID, ORCID
  Hubička, Zdeněk (FZU-D) RID, ORCID
  Jastrabík, Lubomír (FZU-D) RID
  Kment, Štěpán (FZU-D) RID, ORCID
  Olejníček, Jiří (FZU-D) RID, ORCID
  Issue data2013
  Name of the ownerFyzikální ústav AV ČR, v. v. i
  Date of the patent acceptance18.12.2013
  Patent no. or utility model no. or industrial design no.304249
  Patent categoryE - Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad ČR)
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Document TypePatentový dokument
  Grant KAN301370701 GA AV ČR - Academy of Sciences of the Czech Republic (AV ČR)
  GP202/09/P159 GA ČR - Czech Science Foundation (CSF)
  1M06002 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS), CZ - Česká republika
  GA202/09/0800 GA ČR - Czech Science Foundation (CSF)
  Institutional supportFZU-D - RVO:68378271
  Languagecze
  Keywords Langmuir probe * plasma diagnostics * time resolved
  URLhttp://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1464138&lan=cs
  Permanent Linkhttp://hdl.handle.net/11104/0234512
   
Number of the records: 1