Number of the records: 1  

Zařízení pro fluidní zplyňování tuhých paliv

 1. 1.
  SYSNO0384585
  TitleZařízení pro fluidní zplyňování tuhých paliv
  TitleThe Facility for the Fluidized-Bed Gasification of Solid Fuels
  Author(s) Pohořelý, Michael (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Kameníková, Petra (UCHP-M) RID
  Svoboda, Karel (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Skoblia, Sergej (UCHP-M)
  Jeremiáš, Michal (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Šyc, Michal (UCHP-M) RID, SAI, ORCID
  Punčochář, Miroslav (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Hartman, Miloslav (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Issue data2012
  Name of the ownerÚstav chemických procesu AV CR, v. v. i
  Date of the utility model acceptance19.11.2012
  Utility model number24582
  Utility model typeU - Užitný vzor
  Utility model categoryE - Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad ČR)
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Document TypeUžitný a průmyslový vzor
  Grant TA01020366 GA TA ČR - Technology Agency of the Czech Republic (TA ČR)
  7C11009 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS), CZ - Czech Republic
  RFCR–CT–2010–00009, XE - EU countries
  Institutional supportUCHP-M - RVO:67985858
  Languagecze
  Keywords fluidized-bed gasification * solid fuels * producer gas
  URLhttp://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1851147&lan=cs
  Permanent Linkhttp://hdl.handle.net/11104/0214182
   
Number of the records: 1