Number of the records: 1  

Multilayer composite membranes for gas separation based on crosslinked PTMSP gutter layer and partially crosslinked Matrimid R 5218 selective layer

 1. 1.
  SYSNO0327467
  TitleMultilayer composite membranes for gas separation based on crosslinked PTMSP gutter layer and partially crosslinked Matrimid R 5218 selective layer
  TitleVícevrstvé kompozitní membrány pro separaci plynů na bázi zesíťované PTMSP „gutter“ vrstvy a selektivní vrstvy částečně zesíťovaného Matrimidu (R) 5218
  Author(s) Peter, Jakub (UMCH-V) RID
  Peinemann, K. - V. (DE)
  Source Title Journal of Membrane Science. Roč. 340, 1-2 (2009), s. 62-72. - : ELSEVIER SCIENCE BV
  Document TypeČlánek v odborném periodiku
  GrantHPMT-CT-2001-00220, XE - země EU (granty)
  CEZAV0Z40500505 - UMCH-V (2005-2011)
  Languageeng
  CountryNL
  Keywords composite membrane * gas separation * PTMSP * Matrimid
  Permanent Linkhttp://hdl.handle.net/11104/0005374
   
Number of the records: 1