Number of the records: 1  

Measurements of plasma parameters during Ba.sub.x./sub.Sr.sub.1-x./sub.TiO.sub.3./sub. thin films deposition by double hollow cathode plasma jet system

 1. 1.
  SYSNO0324065
  TitleMeasurements of plasma parameters during BaxSr1-xTiO3 thin films deposition by double hollow cathode plasma jet system
  TitleMěření parametrů plazmatu během depozice tenkých vrstev BaxSr1-xTiO3 pomocí dvoutryskového plazmatického systému s efektem duté katody
  Author(s) Olejníček, Jiří (FZU-D) RID, ORCID
  Hubička, Zdeněk (FZU-D) RID, ORCID, SAI
  Virostko, Petr (FZU-D)
  Deyneka, Alexander (FZU-D)
  Jastrabík, Lubomír (FZU-D) RID, ORCID
  Adámek, P. (CZ)
  Šícha, M. (CZ)
  Tichý, M. (CZ)
  Šíchová, H. (CZ)
  Source Title Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 56, Suppl. B (2006), B1283-B1289. - New York : Springer Science. - : Business Media
  Document TypeČlánek v odborném periodiku
  CEZAV0Z10100522 - FZU-D (2005-2011)
  Languageeng
  CountryCZ
  Keywords BSTO thin films * hollow cathode sputtering * Langmuir probe * emission spectroscopy
  Permanent Linkhttp://hdl.handle.net/11104/0005187
   
Number of the records: 1