Number of the records: 1  

System zones in capillary zone electrophoresis: Moving boundaries caused by freely migrating hydrogen ions

 1. 1.
  SYSNO0003886
  TitleSystem zones in capillary zone electrophoresis: Moving boundaries caused by freely migrating hydrogen ions
  TitleSystémové zóny v kapilární zónové elektroforéze: Pohyblivá rozhraní způsobená volně migrujícími vodíkovými ionty
  Author(s) Beckers, J. L. (NL)
  Boček, Petr (UIACH-O) RID
  Source Title Electrophoresis. Roč. 26, č. 2 (2005), s. 446-452
  Document TypeČlánek v odborném periodiku
  Grant GA203/02/0023 GA ČR - Czech Science Foundation (CSF), CZ - Česká republika
  IAA4031401 GA AV ČR - Academy of Sciences of the Czech Republic (AV ČR), CZ - Česká republika
  IAA4031103 GA AV ČR - Academy of Sciences of the Czech Republic (AV ČR), CZ - Česká republika
  CEZAV0Z40310501 - UIACH-O (2005-2011)
  Languageeng
  CountryDE
  Keywords capillary zone electrophoresis * system zones
  Permanent Linkhttp://hdl.handle.net/11104/0109729
   
Number of the records: 1