Number of the records: 1  

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi

 1. 1.
  SYSNO ASEP0486180
  Document TypeM - Monograph Chapter
  R&D Document TypeMonograph Chapter
  TitleSlova a věci. Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen
  TitleWords and Things. Comenius’s Lexicon reale pansophicum as a Source
  Author(s) Řezníková, Lenka (FLU-F) RID, ORCID
  Urbánek, Vladimír (FLU-F)
  Source TitleEx definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. - Praha : Filosofia, 2017 / Řezníková L. ; Urbánek V. - ISBN 978-80-7007-504-3
  Pagess. 13-31
  Number of pages19 s.
  Number of copy500
  Number of pages360
  Publication formPrint - P
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsearly modern knowledge ; encyclopaedism ; lexicography ; Jan Amos Comenius
  Subject RIVAB - History
  OBOR OECDHistory (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  R&D ProjectsGB14-37038G GA ČR - Czech Science Foundation (CSF)
  Institutional supportFLU-F - RVO:67985955
  AnnotationKapitola představuje Komenského Lexicon reale pansophicum, nedokončený soubor několika tisíc abecedně řazených pojmů z oblasti raně novověkého vědění, který Komenský zamýšlel jako pendant ke svým pansofickým spisům. Přináší informace o vzniku a významu slovníku a uvádí jej do kontextu raně novověké encyklopedistiky. Věnuje se rovněž raně novověkému pojmu definice a Komenského praxi definovaní a dále obecným otázkám organizace vědění, jež nabývaly na významu v průběhu 16. a zejména 17. století.
  Description in EnglishThe chapter discusses Comenius’s Lexicon reale pansophicum, an unfinished set of several thousand concepts related to early modern knowledge, alphabetically arranged, that Comenius thought up as a pendant to his pansophic writings. It provides information about the origin and meaning of the Lexicon and introduces it into the context of early modern encyclopaedias. It deals with the early modern concept of definition and Comenius’s practice of defining, and the general issue of the organisation of knowledge, which acquired significance in the 16th and especially the 17th centuries.
  WorkplaceInstitute of Philosophy
  ContactKaňková Božena, kankova@flu.cas.cz, Tel: 221 183 360
  Year of Publishing2018
Number of the records: 1