Number of the records: 1  

Československé knihovnictví v letech 1939-1959: vybrané problémy historického vývoje

 1. 1.
  SYSNO ASEP0484280
  Document TypeJ - Journal Article
  R&D Document TypeJournal Article
  Subsidiary JOstatní články
  TitleČeskoslovenské knihovnictví v letech 1939-1959: vybrané problémy historického vývoje
  TitleCzechoslovak librarianship, 1939-1959: selected issues of historical development
  Author(s) Večeřová, Petra (UCL-M) RID, ORCID
  Source TitleKnihovna - knihovnická revue - ISSN 1801-3252
  Roč. 28, č. 2 (2017), s. 20-36
  Number of pages17 s.
  Publication formPrint - P
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordslibraries ; history of libraries and librarianship ; cultural politics ; censorship ; confiscations of books ; seized books depositories ; readers services ; reading groups ; socialist librarianship
  Subject RIVAJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OECD categorySpecific literatures
  R&D ProjectsLM2015059 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  Institutional supportUCL-M - RVO:68378068
  AnnotationČlánek vychází z příspěvku předneseného na mezinárodním odborném semináři Knihy znovu nalezené (Praha, 2016). Představuje hlavní trendy rozvoje knihovnictví v Československu v letech 1939–1959 s přihlédnutím k vývoji Národní a univerzitní knihovny a rozvoji či naopak stagnaci československých knihoven a jejich fondů v souvislosti s kulturně-politickými událostmi (cenzurní nařízení, konfiskace, knižní svozy, válečné události apod.). Ve druhé části příspěvku jsou prezentovány vybrané změny a proměny knihovnictví a přístupu knihoven ke čtenářům po únoru 1948.
  Description in EnglishThe article is based on a paper presented at the information seminar „Books Discovered Once Again“ (Prague, 2016). It introduces the main trends in the development of Czechoslovak librarianship, 1939–1959 with reference to the National and University Library and the growth or stagnation of Czechoslovak libraries and their collections as a result of cultural and political events (censorship, confiscations including book seisures and depositories, war events etc.). The second part concentrates on selected changes in libraries and their attitude to readers following the Communist takeover in February 1948.
  WorkplaceInstitute of Czech Literature
  ContactPavla Hartmanová, hartmanova@ucl.cas.cz, Tel.: 222 828 135 ; Lenka Sládková, sladkova@ucl.cas.cz, asep@ucl.cas.cz
  Year of Publishing2018
Number of the records: 1