Number of the records: 1  

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi

 1. 1.
  SYSNO ASEP0483747
  Document TypeB - Monograph
  R&D Document TypeThe record was not marked in the RIV
  TitleEx definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi
  TitleEx definitione. Pansophic Concepts of Jan Amos Comenius and their Early Modern Contexts. Studies for Martin Steiner
  Author(s) Řezníková, Lenka (FLU-F ed.) RID, ORCID, SAI
  Urbánek, Vladimír (FLU-F ed.) SAI, RID
  Issue dataPraha: Filosofia, 2017
  ISBN978-80-7007-504-3
  SeriesStudie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích
  Series number16
  Number of pages360 s.
  Publication formPrint - P
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  KeywordsComenius ; pansophia ; concepts ; lexicography ; early modern knowledge
  Subject RIVAB - History
  R&D ProjectsGB14-37038G GA ČR - Czech Science Foundation (CSF)
  Institutional supportFLU-F - RVO:67985955
  AnnotationKniha sestává ze sedmnácti kapitol, z nichž každá se zaměřuje na jeden pojem obsažený v Komenského výkladovém slovníku Lexicon reale pansophicum. Tyto pojmy jsou analyzovány a interpretovány v širších kontextech raně novověkého vědění. Většina z nich se vztahuje k tematice sociální, filosofické, náboženské, historické a literárněvědné. Kniha průkopnicky zaměřuje systematickou pozornost na dosud méně zkoumané Komenského dílo a přistupuje k němu jako k pramenu pro bádání o raně novověkém myšlení.
  Description in EnglishThe volume consists of 17 chapters, each of which focuses on one of concepts included into Comenius’s Lexicon reale pansophicum. These concepts are analysed and interpreted in broader contexts of early modern knowledge. Most of them are related to social, philosophical, religious, historical and literary fields. The volume deals systematically and in an innovative way with this lesser studied Comenius’s work and approaches it as a source for research of early modern thought.
  WorkplaceInstitute of Philosophy
  ContactChlumská Simona, chlumska@flu.cas.cz ; Tichá Zuzana, asep@flu.cas.cz Tel: 221 183 360
  Year of Publishing2018
Number of the records: 1