Number of the records: 1  

"Písmo" a "vzpomínky apoštolů": bible Justina Mučedníka

 1. 1.
  SYSNO ASEP0472897
  Document TypeJ - Journal Article
  R&D Document TypeJournal Article
  Subsidiary JOstatní články
  Title"Písmo" a "vzpomínky apoštolů": bible Justina Mučedníka
  Title"Scripture" and "Memoirs of the Apostels": Justin Martyr and his Bible
  Author(s) Fialová, Radka (FLU-F) RID, ORCID, SAI
  Source TitleStudie a texty Evangelické teologické fakulty, Studies and Texts of the Evangelical Theological Faculty - ISSN 1802-6818
  Roč. 25, č. 1 (2015), s. 87-101
  Number of pages15 s.
  Publication formOnline - E
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  KeywordsGreek Apologetics in the 2nd Century ; Dialogue with Trypho ; reception of Hebrew Bible ; New Testament Canon ; Memorabilia ; Scripture ; prophetic writings ; prophetic Spirit
  Subject RIVAA - Philosophy ; Religion
  R&D ProjectsGBP401/12/G168 GA ČR - Czech Science Foundation (CSF)
  Institutional supportFLU-F - RVO:67985955
  AnnotationNejvýznamnější z řeckých apologetů 2. století, Justin Filosof zvaný též Mučedník, je jedinečným svědkem utváření biblické tradice v polovině 2. století. V jeho době se jako protipól židovského "Písma" vynořuje kánon křesťanských spisů, který byl později nazván Nový zákon. Justinovo dílo je bohatým zdrojem jak starozákonních citací, tak odkazů na látky novozákonní. Cílem tohoto článku je ukázat na základě dochovaných Justinových děl, zejména jeho Dialogu se Židem Tryfónem, jak probíhala recepce hebrejské bible ve 2. století křesťanského letopočtu a jakým způsobem se u Justina odráží autorita postupně se utvářejícího kánonu křesťanských spisů.
  Description in EnglishThe outstanding apologist of the Christian Faith, Justin Martyr, is a unique witness to the transmission of Biblical tradition in the mid-second century. In his time, the canon of Christian writings today known as the New Testament emerged as a counterpart to "Scripture" (the Law and Prophets of the Hebrew Bible). The purpose of the present paper is to show the reception of the Hebrew Bible, as reflected in Justin’s work, in particular in his Dialogue with Trypho the Jew. Justin uses many quotations from Scripture, which are interpreted as prophecies fulfilled in Christ. Correlating to the individual verses of the Scripture and source of information on Jesus’ life and suffering, he refers in this work 13 times to the "Memoirs of the apostles" (apomnēmoneumata tōn apostolōn). What, then, is their content and status?
  WorkplaceInstitute of Philosophy
  ContactChlumská Simona, chlumska@flu.cas.cz ; Tichá Zuzana, asep@flu.cas.cz Tel: 221 183 360
  Year of Publishing2017
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.