Number of the records: 1  

Hranice a identita v českém histori(ografi)ckém kontextu/Grenze und Identität im tschechischen histor(iograph)ischen Kontext

 1. 1.
  SYSNO ASEP0387446
  Document TypeJ - Journal Article
  R&D Document TypeJournal Article
  Subsidiary JOstatní články
  TitleHranice a identita v českém histori(ografi)ckém kontextu/Grenze und Identität im tschechischen histor(iograph)ischen Kontext
  TitleFrontiers and Identity in the Context of the Czech Historical Writing
  Author(s) Řezníková, Lenka (FLU-F) RID, ORCID
  Řezník, M. (CZ)
  Source TitleČeský časopis historický. - : Historický ústav AV ČR, v. v. i. - ISSN 0862-6111
  Roč. 110, 3-4 (2012), s. 596-626
  Number of pages31 s.
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  KeywordsIdentity ; frontiers ; Czech historiography
  Subject RIVAB - History
  Institutional supportFLU-F - RVO:67985955
  AnnotationText se zabývá významem konceptů identity a hranice v současných humanitních vědách, zejména významem, který nabyly díky svému vzájemnému propojení. Mapuje výsledky dosavadního bádání – zejména českého – o identitotvorné funkci hranice na straně jedné a rozhraničování jako produktu sociální praxe na straně druhé. Současně text sumarizuje charakter samostatné sekce X. kongresu českých historiků v Ostravě, která nesla název Hranice a identity.
  Description in EnglishThe article deals with the significance of identities and frontiers as prominent subjects in the current humanities, particularly the significance they achieved by their conceptual interconnection. It summarizes the separate section of the 10th Czech Historians´ Congress in Ostrava which was devoted just to the connection of the two concepts both in the Czech historiography and in the (international) historiography of the Czech history.
  WorkplaceInstitute of Philosophy
  ContactKaňková Božena, kankova@flu.cas.cz, Tel: 221 183 360
  Year of Publishing2013
Number of the records: 1