Number of the records: 1  

Gotická malířská výzdoba na hradním ochozu v lidzbarku Warmińském a Česká stopa v severním polsku ii. materiálové provenienční znaky

 1. 1.
  SYSNO ASEP0386742
  Document TypeC - Proceedings Paper (int. conf.)
  R&D Document TypeZáznam nebyl označen do RIV
  TitleGotická malířská výzdoba na hradním ochozu v lidzbarku Warmińském a Česká stopa v severním polsku ii. materiálové provenienční znaky
  TitleGothic painted decorations in the Gallery of the castle in Lidzbark Warminski a bohemian track in northern poland ii.: materials signs of provenance
  Author(s) Hradil, David (UACH-T) RID, SAI
  Hradilová, J. (CZ)
  Švarcová, Silvie (UACH-T) SAI, RID, ORCID
  Bezdička, Petr (UACH-T) SAI, RID, ORCID
  Čermáková, Zdeňka (UACH-T) SAI
  Bartlová, M. (CZ)
  Source TitleACTA ARTIS ACADEMICA 2012: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FINE ART. - PRAHA : Akademie výtvarných umění v Praze, 2012 - ISBN 978-80-87108-33-8
  Pagess. 59-70
  Number of pages12 s.
  ActionInterdisciplinary Conference of ALMA /4./
  Event date21.11.2012-23.11.2012
  VEvent locationPraha
  CountryCZ - Czech Republic
  Event typeEUR
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordslidzbark Warmiński ; Gothic mural paintings ; ni-bearing laterite ; chrysoprase ; lead-tin yellow
  Subject RIVCA - Inorganic Chemistry
  Institutional supportUACH-T - RVO:61388980
  AnnotationByl proveden cílený materiálový výzkum vedoucí ke zjištění specifických znaků, které mohou indikovat proveniencinástěnných malebodkrytýchnabiskupském hradě v LidzbarkuWarmińském, severovýchodní Polsko. Předpokládaná souvislost těchto maleb s českými výtvarnými dílnami působícími ve 14. století na císařském dvoře Karla IV. v Praze byla tak podpořena dalšími exaktními argumenty. Metodou práškové rtg mikrodifrakce byl určen typ II olovnato-cíničité žlutě použité v malbě; tento typ byl přitom průkazně doložen dosud jen v české malbě 14. století (např. Mistr Třeboňského oltáře) a v italské malbě 14.-16. století. Nikl je doprovodným prvkem v přírodních železitých pigmentech a byl nalezen v malbě i kresbě; lze přitom věrohodně doložit, že tato příměs indikuje zdroj pigmentu na lokalitě v Dolním Slezsku, která byla ve 14. století součástí Českého království a byla využívána především jako zdroj chryzoprasů – zelených polodrahokamů, hojně se nacházejících v českých klenotech a dekorativní výzdobě (kaple Sv. Václava ve Svatovítské katedrále, hrad Karlštejn). Nástěnné malby v Lidzbarku vykazují řadu podobností s deskovou malbou – podobají se v technice tempery, používání přírodní křídy v přípravné vrstvě nebo olovnatých pigmentů a organických laků v malbě. Mořena barvířská byla v tomto případě získávána metodou nepřímé extrakce z vláken vlny, která jsou v odebraných vzorcích dobře patrná.
  Description in EnglishMaterials research was aimed at finding specific characteristics, which could indicate the provenance of mural paintings uncovered in Bishops castle in Lidzbark Warmiński, northeast Poland. An expected relation of these murals to Bohemian artistic workshops, which were active in the 14th century at the Emperor Charles IV’s court in Prague, was supported by further exact data. The lead-tin yellow – type II was identified by X-ray microdiffraction; up to the present day, this uncommon modification of the pigment was proved solely in the Bohemian painting of the 14th century (e.g. Master of Třeboň altarpiece) and in the Italian painting of the 14th to 16th century. Nickel is an element accompanying natural iron-based pigments and was found both in the painting and the drawing, respectively. It is possible to demonstrate that this admixture indicates the source locality of the pigment in Lower Silesia, which belonged to the Kingdom of Bohemia in the 14th century and was exploited for chrysoprases – green gemstones frequently appearing in Bohemian jewellery and wall decorations (St. Wenceslas chapel in the Prague’s cathedral, Karlštejn Castle). Lidzbark murals exhibit features similar to the panel painting, e.g. the use of tempera, natural chalk in the preparatory layer, lead pigments and madder lakes in the painting. The madder was extracted from the wool fibres, which are still clearly visible in the samples.
  WorkplaceInstitute of Inorganic Chemistry
  ContactJana Kroneislová, krone@iic.cas.cz, Tel.: 311 236 931
  Year of Publishing2013
Number of the records: 1