Number of the records: 1  

[Conditio humana - recenze]

 1. 1.
  SYSNO ASEP0342716
  Document TypeR - Book Review
  R&D Document TypeZáznam nebyl označen do RIV
  R&D Document TypeNení vybrán druh dokumentu
  Title[Conditio humana - recenze]
  TitleConditio humana - review
  Author(s) Řezníková, Lenka (FLU-F) RID, ORCID
  Source TitleČeská literatura. - : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - ISSN 0009-0468
  Roč. 56, č. 6 (2008), s. 888-894
  Number of pages7 s.
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsconditio humana ; historical anthropology
  Subject RIVAA - Philosophy ; Religion
  CEZAV0Z90090514 - FLU-F (2005-2011)
  AnnotationText je recenzí knihy Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu Antropologie – historie – teorie“ konaného na FHS UK v Praze dne 17. II. 2005. Praha, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2007. Uvádí knihu do kontextu diskusí, které byly a jsou vedeny nad pojmem „conditio humana“ od Aristotela po Jürgena Habermase a sleduje, jak jej autoři jednotlivých textů obsažených ve sborníku reflektují a nahlížejí ve vztahu k historické antropologii, která je společným konceptuálním těžištěm sborníku.
  Description in EnglishThe text is a review of the proceedings Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu Antropologie – historie – teorie“ . Praha, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2007. It contextualizes the reviewed publication in the long-running discussion around the conception of the “conditio humana” from Aristoteles till Jürgen Habermas, and observes, how the authors of the texts reflect this conception in the relation to the field of historical anthropology that is the commonplace of the texts in the proceedings.
  WorkplaceInstitute of Philosophy
  ContactKaňková Božena, kankova@flu.cas.cz, Tel: 221 183 360
  Year of Publishing2011
Number of the records: 1