Number of the records: 1  

Co reprezentují historické reprezentace? Gnozeologická skepse mezi konstatováním a performancí

 1. 1.
  SYSNO ASEP0342692
  Document TypeJ - Journal Article
  R&D Document TypeJournal Article
  Subsidiary JOstatní články
  TitleCo reprezentují historické reprezentace? Gnozeologická skepse mezi konstatováním a performancí
  TitleWhat do Historical Representations Represent? Epistemological Scepticism between Assertion and Performance
  Author(s) Řezníková, Lenka (FLU-F) RID, ORCID
  Source TitleDějiny - teorie - kritika - ISSN 1214-7249
  Roč. 2, č. 2 (2005), s. 45-64
  Number of pages20 s.
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordshistorical representation ; epistemological scepticism ; Julian Barnes ; Gustav Flaubert ; performance
  Subject RIVAA - Philosophy ; Religion
  CEZAV0Z90090514 - FLU-F (2005-2011)
  AnnotationStudie se zaměřuje na otázku literární historických reprezentací ve fikci kolem roku 1900 a ke konci 20. století. Srovnává povahu a formu epistemologického skepticismu o možnostech a významu historických znalostí autorů v obou těchto obdobích.
  Description in EnglishThe study is concerned with the question of literary historical representations in fiction around 1900 and towards the end of the 20th century. It compares the nature and form of the epistemological scepticism about the possibilities and meaning of historical knowledge articulated by writers in both these periods.
  WorkplaceInstitute of Philosophy
  ContactKaňková Božena, kankova@flu.cas.cz, Tel: 221 183 360
  Year of Publishing2011
Number of the records: 1